MPY:n ja sijoittajien riita uhkaa jatkua — Kumpikin osapuoli on ilmoittanut tyytymättömyytensä

Käräjäoikeus kumosi MPY:n hallituksen osuusantipäätöksen. Päätös sijoittajan erottamisesta oli sen sijaan lainmukainen.

MPY:n omistajien riidat ovat jatkuneet jo kohta kymmenen vuotta.

MPY:n hallituksen vuonna 2017 tekemä osuusantipäätös oli lain vastainen. MPY:llä kuitenkin oli oikeus erottaa jäsenyydestään osuuskunnan toimintaa haittaava omistaja, sijoittaja Markku Vettenniemi.

Näin voi tiivistää Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaisun MPY:n ja sen pienomistajien välisestä monitahoisesta riitavyyhdestä, jossa muun muassa tulkittiin osuuskuntalakia ja selviteltiin osuuskunnan omistukseen ja jäsenyyteen liittyviä näkemyseroja.

Lisäksi oikeus otti kantaa siihen, että MPY on velvollinen maksamaan Vettenniemelle sekä sijoittaja Seppo Vartiaiselle ja heidän yrityksilleen osuuspääomien korkoja.

Käräjäoikeus antoi päätöksensä viikko sitten. Ratkaisu tuli kuudesta eri kanteesta.

Kiistassa on kyse MPY-osuuskunnan omistajien vuosikausia jatkuneesta erimielisyydestä. Kiista kulminoituu siihen, kuinka MPY:n toimintaa tulee kehittää sekä omistusten tuottoa kasvattaa ja jakaa omistajille. Muutama ”aktivistisijoittaja on ajanut linjaa, jolla omistajien saamaa arvonnousua olisi maksimoitu.

Hallituksen osuusantipäätöksen kumoamista oikeus perusteli sillä, ettei MPY pystynyt näyttämään, että suunnatulle annille olisi ollut painava taloudellinen syy. Oikeus piti päätöstä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena.

Kantajat vaativat myös, että osuuskunnan ylimääräisen kokouksen 2017 tekemä päätös osuusannin järjestämisestä olisi julistettu pätemättömäksi. Tämän vaatimuksen oikeus hylkäsi.

Päätösten käytännön vaikutukset jäävät nähtäväksi, sillä kiista jatkunee hovioikeudessa. Osapuolet ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä tuomioon niiltä osin kuin hävisivät.

Osapuolten oikeudenkäyntikulut riidassa ovat yhteensä satojatuhansia euroja.

MPY-osuuskunta on entinen Mikkelin Puhelinyhdistys. Tällä hetkellä yhtiön operatiivista liiketoimintaa pyörittää MPY Palvelut Oyj, jonka MPY-osuuskunta omistaa.

Länsi-Savoa julkaisevan Kaakon Viestinnän emoyhtiö Länsi-Savo Oy on MPY-osuuskunnan suurin omistaja noin seitsemän prosentin osuudella.

Oikeudessa käsitelty osuusantiasia koski myös Länsi-Savo Oy:tä, sillä suunnatussa annissa Länsi-Savo Oy olisi saanut merkittävän osa uusista osuuksista.

Luetuimmat