Rejlers kasvaa ja tarvitsee lisää väkeä Mikkeliin ja muualle — Työntekijöitä kotipaikkakunnalla kohta jo sata

Markkinoiden epävarmuus hälvenee myös rakentamisessa, ennakoi insinööritoimisto.

Vesa Vuorela

Toimitusjohtaja Seppo Sorri ja toimialajohtaja Timo Holmberg sanovat, etteivät uutiset markkinoiden epävarmuudesta ole horjuttaneet Rejlersin tulevaisuudennäkymiä.
Toimitusjohtaja Seppo Sorri ja toimialajohtaja Timo Holmberg sanovat, etteivät uutiset markkinoiden epävarmuudesta ole horjuttaneet Rejlersin tulevaisuudennäkymiä.

Mikkelissä kotipaikkaansa pitävällä insinööritoimisto Rejlersillä on tarve löytää lisää osaajia entisten rinnalle.

Rejlers Finlandin toimitusjohtaja Seppo Sorri sanoo, että yrityksen kasvu edellyttää asiantuntijoiden palkkaamista kaikille toimialoille kautta maan.

— Emme vain varovasti vilkuta uusista työpaikoista, vaan haluamme liputtaa laajalla kaarella rekrytointitarpeista, kuvailee Sorri.

Hän pitää markkinatilannetta niin lupaavana, että melkein koputtaa puuta.

— Uhkakuvia on ehkä vähiten kymmeneen vuoteen eli pankkikriisin alusta laskien, toteaa myös liiketoimintajohtaja Timo Holmberg.

Mikkelissä henkilöstömäärä on kasvanut jo lähes sataan, eikä johto näe syytä, miksei se edelleen kasvaisi. Ammattikorkeakoulun ja teknillisen yliopiston koulutustarjonnalla on yhteys henkilöstön saatavuuteen.

Korjausliike myönteiseen suuntaan

Rejlersin tilaus- ja tarjouskannat ovat pysyneet hyvinä kautta linjan.

Joillakin aloilla kuten taloteknisessä suunnittelussa tarjoustyömäärää on pitänyt kasvattaa kannan ylläpitämiseksi, mutta ennustettua hiljenemistä ei rakentamisessakaan näytä tapahtuvan. Sorrilla ja Holmbergilla on tähän selitys:

— Tulossa on korjausliike. Rakentamisen resurssit olivat niukat ja kulut nousivat, ja siksi monia investointeja lykättiin ilman, että niiden tarve hävisi minnekään. Nyt niitä ryhdytään tekemään.

Teollisuuden asiakkuuksissa vaikuttavat maailmantalouden tapahtumat, mutta Sorri otaksuu, että tekemistä toimialalla riittää. Investointitarvetta ja korjausvelkaa on.

Mielenkiinnolla yrityksessä seurataan myös poliittisia ratkaisuja. Jos uusia raideinvestointeja laitetaan liikkeelle, Rejlersille avautuu mahdollisuuksia.
Mikkelissä yritys on jo lähes 100 ihmisen työllistäjä. Esimerkiksi energia-alalla ja sähköverkkojen suunnittelussa työskentelee paljon paikallista väkeä, ja kyseisellä alalla Rejlers laskee olevansa markkinajohtaja Suomessa.

Rejlers työllistää 20 paikkakunnalla Suomessa 700 ihmistä.

— Määrä kasvoi jo toisena vuonna peräkkäin viime vuonna sadalla, josta puolet yritysostojen kautta ja puolet rekrytoimalla, kertoo Sorri.

Rejlers Finland

Monialainen insinööritoimisto, jolla on noin 700 työntekijää 20 paikkakunnalla.
Pääkonttori Mikkelissä, jossa lähes 100 työtekijää.
Liikevaihto 56,2 miljoonaa euroa.
Toimialoina energiasektori, teollisuus, rakentaminen, liikenneväylät ja tietoliikenneverkot.
Kuuluu pohjoismaiseen Rejlers Group -konserniin, joka on lista Nasdaqin Tukholman pörssiin.