Uusi vedenkäsittelyalan yritys hakee kasvua — Kotipaikaksi määriteltiin Mikkeli, koska kaupungissa on jo toimintaa

Aguazone, Kemira Operon ja Suomen Ekolannoite yhdistyvät.

Mikkelin Vesilaitoksen hankkeisiin osallistuvat yritykset ovat mukana tuoreessa vedenkäsittelyalan yritysjärjestelyssä.

Yritykset Aquazone Oy, Kemira Operon Oy ja Suomen Ekolannoite Oy ovat päättäneet yhdistyä Operon Groupiksi. Noin 10 miljoonan liikevaihtoa tekevä yritys työllistää 35 henkilöä

Operon Groupin päätoimipaikka on Espoossa, mutta kotipaikaksi on määritelty Mikkeli.

Toimitusjohtaja Mikko Laitinen sanoo, ettei yrityksellä ole toistaiseksi toimipistettä Mikkelissä, mutta sillä on meneillään keskeiset projektit kaupungissa ja tahtotila kasvaa.

— Myös alan tutkimus ja koulutukseen liittyvät mahdollisuudet paikkakunnalla kiinnostavat, toteaa teknologiajohtaja Ilari Lignell.

Aquazone on aiemmin rakentanut Kenkäveron puhdistamolle pilottilaitoksen veden puhdistamista varten. Aquazone on mukana rakentamassa puoliläpäiseviin kalvoihin perustuvaa MBR-tekniikkaa uuteen Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamoon.

Suomen Ekolannoite puolestaan on ristiinalaislähtöinen yritys, joka on kehittämällään menetelmällä noin 10 vuoden ajan käsitellyt Kenkäveron jätevesipuhdistamolla syntyvää lietettä ja palauttanut sitä kiertoon pelloille. Ekolannoitteen Reima Pyy toimii Operon Groupissa lietteenkäsittelyn liiketoimintajohtajana ja Jyri Koivisto myyntijohtajana.

Operon Groupin suurin omistaja on pääomasijoittaja Pikespo Invest Oy. Toimivan johdon ohella yritystä omistaa Kemira Oyj 10 prosentin osuudella.

Osaajista kohta pula

Laitinen kertoo Operon Groupin tähtäävän nopeaan kasvuun teollisuuden ja kuntien jäteveden käsittelyssä ja lietteiden käsittelyssä ja loppusijoituksessa. Yritys tarjoaa koko vedenpuhdistuksen prosessia operointi- ja kunnossapitopalveluineen.

— Emme puhu niinkään ulkoistuksista vaan kumppanuuksista. Lähivuosina Suomessa pitää uudistaa merkittävä määrä puhdistuslaitoksia, ja kunnat ovat haasteellisessa tilanteessa vesilaitosten henkilöstön ikääntyessä, sanoo Koivisto.

Operon Groupissa arvioidaan, että vedenpuhdistusmarkkinan muuttujia ovat osaajien tarve, kiristyvät lupamääräykset, kova kilpailu ja kireä kuntatalous.

— Monipuolisille osaajille on tarvetta. Kolmen yrityksen omistajat miettivät, miten liiketoimintaa voidaan viedä eteenpäin, ja totesimme, että yhdessä olemme vahvempia.