Uutta työtä syntyy pieniin yrityksiin hitaasti, mutta rekrytointiaikeita on aiempaa enemmän Etelä-Savossa

Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla työllistämisen näkymiä arvioidaan Savonlinnan seutua positiivisemmin.

Antti Varonen

Myös pienissä yrityksissä uskotaan yleisesti liikevaihtojen kasvavan ja kannattavuuden paranevan.
Myös pienissä yrityksissä uskotaan yleisesti liikevaihtojen kasvavan ja kannattavuuden paranevan.

Parantunut suhdannetilanne alkaa näkyä yritysten lisääntyvinä aikomuksina palkata lisää väkeä.

Etelä-Savossa on jo enemmän niitä yrityksiä, jotka ennakoivat henkilökunnan määrän kasvavan, kuin niitä yrityksiä, jotka arvioivat määrän vähenevän. Tulos ilmenee kahdesti vuodessa koottavasta pk-yritysbarometrista ja sen maakunnallisesta katsauksesta. Kyselyyn vastanneista yrityksistä valtaosa on pieniä yrityksiä kaupan ja palveluiden aloilta.

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola pitää suhdannetilannetta kohtuullisen hyvänä. Silti uutta työtä syntyy hitaasti.
Noin 80 prosenttia maakunnan yrityksistä katsoo nykyisen henkilökunnan riittävän. Savonlinnan seudulla työllistämisaikeita on vähemmän kuin Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla.

Rasola korostaa yritysten halua pitää kiinni työvoimasta. Vaikka edelleen joka kymmenes yrityksistä suunnittelee sopeuttamistoimia, toimet tarkoittavat etenkin Etelä-Savossa jotain muuta kuin irtisanomisia.

Parempaa tilannetta yritykset hakevat yleensä työaikajärjestelyjen tai lomautusten kautta. Myös mahdollisista kehittämistoimista voidaan tinkiä, ja vuokratyövoiman käyttöä lisätä.
Työllistämisen esteeksi Etelä-Savossa nimetään muuta maata yleisemmin kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus.

Investointeja ainakin suunnitellaan

Yleinen suhdannenäkymä on parantunut syksystä. Etelä-Savossa 32 prosenttia yrityksistä ennakoi aikojen paranevan, 10 prosenttia huononevan.

Julkisten rahoittajien viime vuoden luvut ovat antaneet mollivoittoisen kuvan maakunnan yritysten kehittämishaluista. Yrittäjäjärjestön barometri kertoo kuitenkin kasvavasta kiinnostuksesta ulkoista rahoitusta kohtaan.

Viriämisen merkkeihin uskoo myös Finnveran Mikkelin toimipisteen rahoituspäällikkö Jukka Paavilainen. Kone-, laite- tai rakennusinvestointeja suunnitellaan yleisemmin kuin koko maassa keskimäärin.

— Myönteinen asia on myös se, että omistusjärjestelyitä suunnitellaan aiempaa yleisemmin. Kun hyviä jatkajia löytyy, he yleensä vievät yrityksiä nuorella innolla eteenpäin.