Suur-Savon Sähkön osinko nousee — Sähköyhtiön tulos parani, vaikka volyymit pienenivät

Tukkusähköstä saatava hinta vaikuttaa oleellisesti tulokseen.

Mari Koukkula

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen ja toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoivat Suur-Savon Sähkön tuloksen parantuneen viime vuonna.
Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen ja toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoivat Suur-Savon Sähkön tuloksen parantuneen viime vuonna.

Suur-Savon Sähkön keskeisten liiketoimintojen volyymit laskivat, mutta konsernin tulos parani edellisvuodesta.

Esityksen mukaan sähköyhtiön omistajat saavat osaketta kohti osinkoa 60 euroa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen. Viimeksi osinko oli 47 euroa. Osinkoja jaetaan miljoona euroa enemmän kuin vuosi sitten, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö on lähes 60-prosenttisesti toimialueen kuntien omistama. Seurakunnilla on 5 prosenttia osakkeista. Lisäksi omistajissa on yhteisöjä ja yksityisiä sekä lähes neljänneksen osuudella Suur-Savon Energiasäätiö.

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen on tyytyväinen paranevaan tuloskehitykseen.
— Iso tekijä on yleisen suhdanteen paraneminen, joka nosti hieman sähkön markkinahintaa jo viime vuonna. Tämä nousu jatkuu edelleen.
— Tukkusähkön hinnan nousussa yksi euro lisää megawattitunnilta merkitsee meille puolta miljoonaa tulokseen, kertoo Tykkyläinen.

Suur-Savon Sähkö myy sähköpörssiin omissa laitoksissa ja osakkuusyhtiöissä tuotettua energiaa. Sitä tehdään vesivoimasta, ydinvoimasta ja hakkeesta. Kivihiilituotantoa ei kohta enää osakkuusyhtiöiden tuotantopaletissa ole.

Vastaavasti ydinvoiman osuus kasvaa, kun Olkiluodon kolmas yksikkö valmistuu. Tykkyläisen mukaan oleellista on, että tuotannossa päästään eroon hiilidioksidipäästöistä. 

Myyntimäärät laskivat

Konsernin liikevaihto laski 5 prosenttia ja oli 138,9 miljoonaa euroa. Operatiivinen voitto oli lähes 13 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 voittoa kertyi 10,4 miljoonaa euroa.
Toimialueella sähkön käyttö pieneni 1,5 prosenttia. Myös kaukolämmön kulutus pieneni. Lämmin säätila selittää kulutusten laskua, mutta myös yleinen väestökehitys vaikuttaa.

Kaukolämmön myynti on ollut konsernin keskeinen tukijalka. Volyymit liiketoiminnassa eivät kasva, koska taajamat eivät kasva.
Tykkyläinen sanoo, että kaikki mahdollisuudet laajentaa jakeluverkkoa kuitenkin tutkitaan. Mäntyharjussa hakelämpölaitoksen uudistaminen ja tehon nosto toteutetaan aikaistetusti jo tänä vuonna.

Tykkyläisen mukaan pelkkä myönteinen tuloskehitys ei yhtiölle tulevaisuudessa riitä, vaan tarvitaan myös enemmän kassavirtaa.

Suur-Savon Sähkön mittavat verkkoinvestoinnit jatkuvat, ja niiden vuoksi velkaa otetaan lisää. Hänninen sanoo, että yhtiö joutuu rakentamaan säävarmaa verkkoa lainsäädännön velvoittamana nopeammin kuin verkon teknis-taloudellinen ikääntyminen edellyttäisi.

Investoinnit olivat viime vuonna lähes 46 miljoonaa euroa.

Lumpeen tulos julki myöhemmin

Viime vuonna Suur-Savon Sähkö ja Etelä-Savon Energia perustivat yhteisen sähkönmyyntiyhtiön Lumme Energian vastaukseksi kovaan kilpailuun kuluttajamarkkinoilla.

Tykkyläinen sanoo, että Lumme Energian tulos julkistetaan myöhemmin. Hän silti valottaa alkua:
— Lumme Energia päätyy plussan puolelle, mutta asiakasmäärien kehityksessä jäädään miinukselle. Viimeisellä kvartaalilla tapahtui kuitenkin parannusta.