Maakunnan palkitut osaaavat muun muassa kasvattaa taimia, veistää hirttä, puhdistaa ilmaa ja opastaa

Eteläsavolaiset palkintoraadit arvostivat osaamista ja rohkeutta.

Jaakko Avikainen

Erkki Savolainen ja Hanna Suhonen aikovat lisätä taimien tuotantoa.
Erkki Savolainen ja Hanna Suhonen aikovat lisätä taimien tuotantoa.

Pieksämäellä lauantaina järjestetyssä Etelä-Savon yrittäjägaalassa nostettiin esiin ansioituneita yrittäjiä.

Juhlan kotikentällä Pieksämäen kaupungin yrityspalkinto päätyi vahvasti kasvavalle Partaharjun Puutarha Oy:lle, Erkki Savolaiselle ja Hanna Suhoselle.
Palkitsijat nostavat esiin omistajien rohkeuden muuttaa toiminnan painopisteitä ja päämäärätietoisen kehittämisen. Yrityksessä on tehty paljon investointeja, ja samalla se pystynyt työllistämään yhä useampia. Kasvunäkymät arvioidaan lupaaviksi.

Partaharjun Puutarha on Pohjoismaiden suurin kukkatuottaja.
Kapasiteetti kasvaa, ja yrityksestä tulee myös Suomen suurin taimitarha. Samalla siitä tulee nykyaikainen havupuun kasvattamo.
Suurin osa tuotannosta menee myyntiin muualle Suomeen.

Sairanen tekee perinnekattoja

Vuoden yrittäjän nimeämisen ohella maakunnallinen kunniamaininta myönnettiin savonlinnalaiselle Hirsirakennukset V. Sairaselle. Perinnerakentaja Vesa Sairasen katsotaan toteuttavan esimerkillisesti Etelä-Savon maakuntastrategiaa, jossa haetaan metsästä menestystä.

Valitsijat korostavat yrityksen onnistuneen toimimaan kannattavasti kapealla erikoisalalla ja työllistämään neljä henkilöä.

Liiketoiminta perustuu yksilöllisten, käsin veistettyjen hirsirakennusten suunnitteluun ja valmistamiseen pyörö-, pelkka- ja kelohirrestä. Sairanen tekee myös arvorakennusten korjaustöitä, hirsitalojen kengitystöitä ja perinnekattoja. Yritys on esimerkiksi tervannut Kesälahden kellotapulin.
Hirsien raaka-aineen yritys hankkii läheltä, ja monet metsänomistajat tarjoavat omia puitaan jalostettavaksi ennemmin kuin lähettävät niitä teolliseksi raaka-aineeksi.

Jeven hankkii vientituloja

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein innovaattoripalkinnon sai tuotekehityspäällikkö Jyrki Hämäläinen ammattikeittiöiden ilmanvaihtoratkaisuja uudistavasta Jeven Oy:stä. Perusteena on se, että Hämäläinen on työllään luonut edellytyksiä Jeven Oy:n menestykselle ja kehittänyt koko alaa uudistavia innovaatioita asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti.
Tuotekehityksen motivaattoreina ovat olleet myös tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset, ympäristönäkökulmat ja henkilökunnan oikeus hyviin työoloihin.
Yhteistyötä tutkimuksessa yritys tekee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja LUT:n Mikkelin yksikön kanssa. Yhtiön kasvusta hyötyvät myös alihankkijat.
Jeven toimittaa tuotteitaan kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille ja tuo vientituloja Suomeen.

Oppaat toivat esiin Mikkelin seutua

Vuoden 2017 matkailuteoksi Mikkelin seudun matkailupalvelu ry. nimesi Mikkelin kaupungin viestintätiimin ja messuoppaiden toiminnan Mikkelin asuntomessuilla.
Yhdistyksen hallitus toteaa opastuspalveluiden onnistuneen erinomaisesti ja kävijöiden sekä yritysten antaneen toiminnasta paljon myönteistä palautetta. Oppaat onnistuivat laadukkaiden opastuspalvelujen lisäksi luomaan Mikkelistä ja seudusta positiivista mielikuvaa sekä herättämään mielenkiintoa aluetta kohtaan, sanotaan perusteissa.

Viestintätiimin tehtävänä oli messubussien opastekstien laatiminen ja 34 oppaan rekrytointi. Oppaat toimivat messubusseissa sekä opastivat turisteja keskustassa ja messualueella.
Noin 90 prosenttia messuvieraista käytti messubusseja, joten yli 100 000 turistia sai tietoa Mikkelistä.