Sähkön siirtolasku kallistuu Järvi-Suomen Energian verkkoalueella — Ilman Energiaviraston armonaikaa siirto olisi kallistunut enemmän

Sähköverkon uudistaminen maakunnassa jatkuu kymmenien miljoonien eurojen vuosittaisilla investoinneilla.

Järvi-Suomen Energia

Jo viime vuonna aloitettuihin ja tänä kesänä valmistuviin investointikohteisiin lukeutuu Pertunmaan uusi sähköasema ja 110 kilovoltin linja.
Jo viime vuonna aloitettuihin ja tänä kesänä valmistuviin investointikohteisiin lukeutuu Pertunmaan uusi sähköasema ja 110 kilovoltin linja.

Sähkön siirtohinnat nousevat Järvi-Suomen Energian verkkoalueella heinäkuun alussa noin 7 prosenttia.

Verkkoyhtiö perustelee korotusta lisääntyvillä investoinneilla.

Tosin yhtiön kannalta sähkömarkkinalain edellyttämä rakentamistahti hieman hellittää, sillä Järvi-Suomen Energia saanut uudistamiseen lisäaikaa. Tämä vähentää siirtomaksun korotustarvetta.

Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen sanoo, että ilman lisäaikaa siirtomaksuihin olisi kohdistunut kymmenissä prosenteissa mitattava korotuspaine:
— Asiakas hyötyy lisäajasta, koska vältymme kovilta korotuksilta. Yhtiönä puolestaan voimme saneerata verkkoa järkevästi uusimatta sitä ennen vanhenemista.

— Edelleen viemme reippaasti eteenpäin investointiohjelmaa ja nopeutamme runkoverkon kaapelointia, korostaa Pajunen.

Runkoverkkojen kaapeloinnilla saadaan isoja asiakasmääriä suojaan myrskyn vaikutuksilta.

Kesällä tehtävissä korotuksissa siirtohinta kallistuu tyypillisellä kerrostaloasukkaalla 2 euroa, omakotitaloudessa 4 euroa ja sähkölämmittäjällä 8,5 euroa kuukaudessa.

Myrskyn tai lumikuorman aiheuttamille keskeytyksille enimmäisaika 

Energiavirasto on myöntänyt Järvi-Suomen Energialle ja kahdelle muulle itäsuomalaiselle yhtiölle niiden anoman jatkoajan sähkön toimitusvarmuuden tavoitteiden saavuttamiseen.

Energiaviraston päätöksen mukaan Järvi-Suomen Energian verkon pitää olla toimitusvarma vuonna 2036. Aiemmin takaraja oli vuodessa 2028.

Toimitusvarmuus tarkoittaa, ettei sähkökatko taajamassa saa olla kuutta tuntia pitempi eikä haja-asutusalueella ylittää 36:ta tuntia.

Tänä vuonna Järvi-Suomen Energia investoi verkostoon 40 miljoonaa euroa. Ensi vuosikymmenen alussa taso nousee 50 miljoonaan, ja vielä 2030-luvullakin verkostoa rakennetaan noin 30 miljoonalla eurolla vuosittain.

Siirtomaksut kattavat noin kaksi kolmasosaa investoinneista. Loput rakentamisesta maksetaan velalla emoyhtiön Suur-Savon Sähkön lukuun.

Kohteita kautta maakunnan

Tänä vuonna rakennetaan maakaapeli- ja ilmajohtoverkkoa sekä muuntamoita esimerkiksi Mikkelissä 6 miljoonalla eurolla, Savonlinnassa ja Mäntyharjussa molemmissa 5 miljoonalla, Joutsassa ja Pertunmaalla 4 miljoonalla sekä Enonkoskella 3 miljoonalla eurolla.

Pajunen kertoo, että maakunnan taajamat tulevat tämän vuoden aikana uudistetuksi ja kaapeloitua. Toimitusvarmuuden piirissä on nyt yli 40 000 asiakasta jakelualueen noin 100 000 asiakkaasta.

Vastedes työt siirtyvät haja-asutusalueelle ja niiden 20 kilovoltin eli keskijänniteverkon kaapelointiin.
Toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnin lisäksi uusimalla ilmajohtoverkkoja ja siirtämällä sitä teiden varsille.

Energiaviraston myöntämä jatkoaika tarkoittaa verkkoyhtiöille sitä, että muuntajilta taloihin meneviä johtoja voidaan uusia harkitummin ja suunnitelmallisemmin kahdeksan vuoden lisäajan ansiosta. Pajusen mukaan väestökehityksen vuoksi tämä on tarpeen, koska jatkuvasti verkostoon jää asumattomia paikkoja.

— Toisaalta verkon rakentamista pitää suunnitella tulevaisuuden sähkönkäytön näkökulmasta. Sähköautojen latauspisteet yleistyvät, samoin aurinkopaneeleihin perustuva pientuotanto, jota ostetaan verkkoon.