Elinkeinopalvelujen karsiminen huolestuttaa Etelä-Savon Yrittäjiä

Järjestö korostaa tukipalvelujen merkitystä.

Elinkeinopalvelujen karsiminen huolestuttaa Etelä-Savon Yrittäjiä

Etelä-Savon Yrittäjät on huolissaan kuntien suunnitelmista heikentää elinkeinopalveluja.

Yrittäjäjärjestö viittaa päätöksiin, joissa Kangasniemi päätti elinkeinoasiamiehen viran lakkauttamisesta ja Mäntyharju irtisanoi toimeksiantosopimuksen elinkeinoyhtiö Mäsekin kanssa. Kunnissa elinkeinopalvelujen hoitoa siirrettiin kunnanjohtajan vastuulle.

Kannanotossaan Etelä-Savon Yrittäjät toteaa ymmärtävänsä kuntatalouden kiristyneen ja sopeutuspaineet, mutta samalla järjestö muistuttaa elinkeinopalvelujen roolista muun muassa alkavien yrittäjien tukemisessa, toimintojen kehittämisessä, yritys- ja hanketukien neuvonnassa sekä toimitila-asioissa.

Järjestö epäilee, että säästötoimiksi ajatellut toimenpiteet koituvat kustannuksiksi.
Etelä-Savon Yrittäjien mielestä yrittäjät tulisi ottaa paremmin huomioon jo muutoksia mietittäessä, koska tällöin olisi mahdollista kehittää ratkaisumalleja yhteistyössä.

Yrittäjät vaativat, että kunnissa on riittävästi yritysten neuvonta-, koulutus- ja tukipalveluita saatavilla ja että tehtävä on selkeästi vastuutettu.

Kannanoton laati aluejärjestön järjestäytymiskokous, jossa varapuheenjohtajiksi valittiin Seppo Avikainen Juvalta ja Ruth Lähdeaho-Kero Savonlinnan Punkaharjulta. Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja on Nina Rasola Mikkelistä.

Korjattu nimivirhe Asikainen Avikaiseksi klo 18.51.