Jos työttömyys alenee nykytahtia, sitä ei Etelä-Savossa ole vuonna 2022 — Laskelma ei kuitenkaan kestä taantumaa

Aktiivimalli on lisännyt koulutuksen ja palvelujen kysyntää, kertoo Etelä-Savon te-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen.

Tuija Pauhu

Työttömyys väheni eniten miesvaltaisilla aloilla. Arkistokuva.
Työttömyys väheni eniten miesvaltaisilla aloilla. Arkistokuva.

Työttömyys väheni Etelä-Savossa viime vuonna noin 1 700 hengellä. Työttömiä oli vuodenvaihteessa yli 8 100.

Tehdäänpä pikainen laskelma: Mikäli sama tahti jatkuisi, vuoden 2022 loppupuolella työttömyys olisi maakunnasta loppunut kokonaan. Laskelma huvittaa Etelä-Savon te-toimiston johtajaa Sirkka Rytköstä:
— Toivotaan, ettei tule taantumia väliin. Maailmantilanne on joskus yllätyksellinen, sanoo Rytkönen.

Pitkäaikaistyöttömyys aleni 15 prosenttia.

Juuri yleinen kasvutrendi on edesauttanut ihmisten työllistymistä. Jos kasvu jatkuu, kehitys voi myös Etelä-Savossa jatkua myönteisenä. Rytkönen toteaa niin nousujen kuin laskujen olevan maakunnassa vaimeampia.

Työttömyys väheni viime vuonna eniten miesvaltaisilla aloilla: rakentamisessa, kuljetuksessa sekä erityisesti metalliteollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa.
Pitkäaikaistyöttömyys aleni 15 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden lopussa 2 190.

Alueella myönteiset työllisyysnäkymät arvioidaan olevan esimerkiksi matkailussa.
— Myös hoiva-alalla uskotaan työpaikkoja avautuvan, koska julkisella sektorilla on paljon eläköitymistä ja yksityinen puoli kasvaa. Tästä alasta teemme paraikaa tutkimusta.

Aktiivimalli on lisännyt palveluiden kysyntää

Työllisyyden hoitoon käytettiin Etelä-Savossa vuonna 2017 hieman yli 15 miljoonaa euroa.
Summasta 5,1 miljoonaa euroa käytettiin työvoimakoulutukseen, vajaa 9 miljoonaa euroa palkkatukiin ja starttirahoihin ja vajaa miljoona euroa valmennus- ja arviointipalveluihin. Lisäksi työllisyyden kehitystä tuettiin koulutuksella ja palkkatuella ESR-hankkeissa noin 1,2 miljoonalla eurolla.

— Työllisyyden hoidon määrärahat ovat ainakin tänä vuonna vielä hyvällä tasolla, sanoo Rytkönen.

Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 12 600. Myyntityössä työpaikat vähenivät. Uusista työpaikoista kiinteäpalkkaisia oli 11 100, yrittäjäpaikkoja 240 ja provisiopalkkaisia työpaikkoja reilut 1 200.

Parjattu hallituksen aktiivimalli voi aiheuttaa työttömyysturvan alenemaa. Rytkösen mukaan mallissa on hyviäkin asioita. Asiakkaat ovat aktivoituneet.
— Koulutuksen ja erilaisten palvelujen kysyntä on lisääntynyt.