Eseltä tilaus Savosolarille – Tulevan biokaasuaseman vieressä aletaan tuottaa Mikkelin verkkoon kaukolämpöä

Aurinkolämpökeräinten järjestelmästä tulee Savosolarin mukaan maan suurin.

Taru Hokkanen

Kaasuasema ja aurinkolämpökeräimien kenttä rakennetaan Insinöörinkadun ja Jyväskyläntien välimaastoon.
Kaasuasema ja aurinkolämpökeräimien kenttä rakennetaan Insinöörinkadun ja Jyväskyläntien välimaastoon.

Aurinkolämpöjärjestelmiä Mikkelissä valmistava Savosolar toimittaa Etelä-Savon Energialle (Ese) keräinjärjestelmän.

Se rakennetaan ja otetaan käyttöön ensi keväänä Tuskussa, johon Ese toteuttaa myös biokaasuaseman liikennepolttoaineiden jakelua varten.

Keräimet tuottavat lämpöä, joka ajetaan Mikkelin kaukolämpöverkkoon.

Savosolar tiedotti tilauksesta torstaina. Yhtiön mukaan kyseessä on Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä. Keräinten pinta-ala on 415 neliömetriä. Tilauksen arvo Savosolarille on 200 000 euroa.

Esen biokaasuasemaa rakennetaan Insinöörinkadun varteen Savosolarin tehtaan viereen. Keräinkentästä tulee kotimaan referenssikohde Savosolarille.

Järjestelmästä tulee toinen Esen kaukolämpöverkkoon liitettävä aurinkokeräinjärjestelmä.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie toteaa kotimaan markkinan kasvaneen pienin askelin. Suuntaa hän pitää kuitenkin oikeana ja uskoo asiakkaiden positiviisten kokemusten avaavan mahdollisuuksia yhä suurempien järjestelmien toimittamiselle.

Viime vuonna Savosolarin järjestelmä otettiin käyttöön Puumalassa. Sinne valmistui pinta-alaltaan noin 400 neliön keräinkenttä.

Yhtiön päämarkkina-aluetta on ollut Keski-Eurooppa, muun muassa Ranska ja Tanska. Lämpöjärjestelmiä ovat hankkineet taajamat ja teollisuusasiakkaat.