Esen sähkönsiirron ja kaukolämmön hinnat pysyvät ennallaan Mikkelissä — Korotuspaineet voivat lähivuosina kasvaa

Jos metsissä on hiljaista, se voi tarkoittaa polttoaineen hinnan kallistumista Etelä-Savon Energialle.

Taru Hokkanen

Etelä-Savon Energian toimitusjohtaja Erkki Karppanen (oik.), Ese-Verkon toimitusjohtaja Risto Kosunen ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen arvelevat, että uutinen hintojen pysymisestä ennallaan on tervetullut, kun kaupunkilaisten verot nousevat. Yhtiön tariffipäätöksiin ei liity omistajaohjausta, vakuutti kolmikko
Etelä-Savon Energian toimitusjohtaja Erkki Karppanen (oik.), Ese-Verkon toimitusjohtaja Risto Kosunen ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen arvelevat, että uutinen hintojen pysymisestä ennallaan on tervetullut, kun kaupunkilaisten verot nousevat. Yhtiön tariffipäätöksiin ei liity omistajaohjausta, vakuutti kolmikko

Mikkeliläisten kaukolämmön hinnankehityksellä on tiivis yhteys metsätalouden ja -teollisuuden suhdanteisiin, ja se vain vahvistuu.

Etelä-Savon Energian (Ese) toimitusjohtaja Erkki Karppanen sanoo, että puupohjaiset polttoaineet ovat kallistuneet. Mikäli hinnannousu jatkuu jyrkemmässä nousukulmassa, paine nostaa kaukolämmön kuluttajahintoja kasvaa.

Tosin tiistaina Ese tiedotti, että yhtiö ei nosta tulevalle vuodelle sähkönsiirron ja kaukolämmön hintoja.

— Tavoitteena on pitää kaukolämmön hinta kilpailukykyisenä myös tulevina vuosina. Painetta hintojen nostoon ovat alentaneet yhtiössä tuottavuuden ja tehostamisen hyväksi tehdyt investoinnit, kertoo Karppanen.

Monet yhtiöt investoivat puuhun

Investointeja on kohdistettu etenkin Pursialan voimalaitokseen.
Kaiken aikaa myös kaukolämpöverkkoa on saneerattu ja rakennettu lisää. Verkko kasvaa vielä muun muassa Visulahden ja Vuolingon suuntiin.

Karppanen sanoo, että puun kysyntää koko maassa lisäävät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tehdyt laitosinvestoinnit. Lisäksi metsähakkuiden hiljentyminen saattaa vaikuttaa polttoaineen hintoihin.

— Mekaanisen metsäteollisuuden lakolla ja työsululla pitkittyessään voi myös olla vaikutusta.

— Polttoaineemme ei lopu varmuusvarastojen ansiosta, mutta hinta voi kallistua prosenttiluvuilla, joita on vaikea ennustaa.

Turvevero vaikuttaa vuonna 2021

Pursialan voimalaitos polttaa noin 80-prosenttisesti puuta, ja laitos tuottaa kaukolämmön ohella sähköä.

Hakkuutähdettä polttoaineesta on 45 prosenttia, ja noin neljännes on metsäteollisuuden sivutuotteita. Rangasta tehtyä haketta poltetaan kovilla pakkasilla.

Ese on vähentänyt turpeen käyttöä. Turvetta kattiloiden polttoaineesta on 20 prosenttia. Hallitusohjelmaan on kirjattu turveveron korotuspäätös ensi vuodeksi, ja vaikutukset tulevat vuonna 2021.

Sähkönsiirron hinnoittelussa Ese-Verkko sijoittuu kaupunkiyhtiönä maan halvimman viidenneksen joukkoon.

Verkkoyhtiön toimitusjohtaja Risto Kosunen sanoo, että hinnoittelun muutokseen ei ole tarvetta. Vuosittain verkostoon investoidaan 2,5 miljoonaa euroa. Ese-Verkolla on 25 000 asiakasta. Keskijänniteverkko on 70-prosenttisesti kaapeloitu.