Bio-GTS pysäyttää Mikkelissä Biosairilan urakan — Perusteena taloudelliset syyt

Osapuolet neuvottelevat ja niissä selvitetään, voidaanko alihankintasopimuksia siirtää tilaajalle.

Mikko Kontti

Biosairilan biokaasulaitoksen rakennustyömaa kuvattuna heinäkuussa.

Bio-GTS ilmoittaa, että se pysäyttää Biosairilan laitostoimituksen urakan. Syyt ovat yhtiön mukaan taloudelliset.

Biosairila Oy rakentaa Mikkeliin uutta biokaasulaitosta, jonka on määrä vuoden kuluttua aloittaa liikennepolttoaineen tuotanto.

Laitostoimittaja Bio-GTS:n taloudellisista vaikeuksista on uutisoitu aiemmin. Biosairilan työmaalta on lähtenyt aliurakoitsijoita maksuviiveiden vuoksi.

Tiistaina Bio-GTS ja Biosairila tiedottivat urakan pysähtyvän toistaiseksi. Lisäksi Biosairilan kerrotaan neuvottelevan Bio-GTS:n kanssa urakkasopimuksen purkamisesta laitostoimittajan pysäyttämistä koskevan ilmoituksen pohjalta.

Neuvotteluissa selvitetään laitostoimituksen tämän hetkinen tilanne ja valmiusaste. Myös selviteltävänä on se, että laitostoimittajan alihankintasopimukset siirrettäisiin tilaajalle.

Tarkoituksena on jatkaa töitä laitoksella mahdollisimman nopeasti ja minimoida näin syntyvä viivästys laitoksen valmistumisen aikataulussa. Biosairilan puolelta käännettä luonnehditaan selvitystauoksi.

Maarakennusurakan osalta työt jatkuvat normaalisti.

Valtion tuki tärkeä

Biosairilan kaasulaitoksessa on mukana Mikkelin kaupungin panosta välillisesti kaupungin omistamien yhtiöiden kautta. Jätehuoltoyhtiö Metsäsairila omistaa puolet Biosairilan osakkeista, ja kaupungin omistama Etelä-Savon Energia on mukana 30 prosentin osuudella. Laitostoimittaja Bio-GTS omistaa yhtiöstä 20 prosenttia.

Biosairila lukeutuu työ- ja elinkeinoministeriön kärkihankkeisiin, ja noin 10 miljoonan euron hanketta tuetaan 3,4 miljoonalla eurolla. Tuen ehtona on laitoksen valmistuminen määräajassa.

Uusimmat uutiset