Vakavan sairauden vakuutus tarjoaa taloudellista turvaa, mutta jonon ohi sillä ei pääse — Vaativin hoito on keskitetty julkisiin sairaaloihin

Vakuutusten maksuissa ja korvauksissa on eroja. Ehdot kannattaa selvittää huolella etukäteen.

Juha Rika

Vakavan sairauden vakuutus tarjoaa taloudellista turvaa, mutta jonon ohi sillä ei pääse — Vaativin hoito on keskitetty julkisiin sairaaloihin

Vaikean sairauden iskiessä kaikki muuttuu, myös talous. Turvaa tilanteeseen tarjoavat erilaiset vakuutukset. Tutkimme kahden vakuutusyhtiön tarjontaa ja selvitimme, miten itseään voi vakuuttaa.

Terveys- ja hyvinvointiasiat ovat pinnalla, ja hoitoon pääsy puhututtaa. Ifissä ja OP Pohjolassa tämä on havaittu. Perinteisesti henkilövakuutuksia on otettu lapsille. Nyt nousussa on kuitenkin myös aikuisten vakuuttaminen.

Julkiseen terveydenhuoltoon pääsyyn tai hoidon laatuun ei vakuutuksilla ole merkitystä. — Sirkku Pikkujämsä

— Vakavan sairauden turva on herättänyt kiinnostusta, ja siitä on tullut suosittu vaihtoehto perinteisten tapaturma- ja sairausvakuutusten rinnalle. Se sopii hyvin eri elämäntilanteisiin, kertoo Ifin yksityisasiakkaiden henkilövakuutuksien tuotepäällikkö Piia Kononen.

Myös Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Hanna Hartikainen kertoo, että työ- ja eläkeiässä olevat ovat alkaneet entistä enemmän ymmärtää vakuutuksen mahdollista tarvetta ja siitä saatavia hyötyjä, jos sairaus osuu omalle kohdalle.

Juha Rika

24933312.jpg

Kahdenlaisia vakuutuksia

Sairauden varalle otettavia vakuutuksia on kahdenlaisia: sairaus- tai terveysvakuutus sekä varsinainen vakavan sairauden turva.

Sairaus- tai terveysvakuutuksella voi kattaa sairauden hoitokuluja ja saada korvauksia esimerkiksi lääkärikäynneistä yksityisellä puolella. Vakuutukset korvaavat hoitokuluja tiettyyn kattosummaan asti. Korvattavia voivat olla esimerkiksi lääkärinpalkkiot, kuvantamiset, laboratoriokulut, reseptilääkekustannukset sekä sairaalan hoitopäivämaksut.

Vakuutusmaksut vaihtelevat. Alle kolmekymppiset saattavat saada vakavan sairauden vakuutuksen alle kympillä kuukaudessa, kun taas eläkeikää lähestyvillä hinta nousee muutamiin kymppeihin kuukaudessa. Tupakointi korottaa vakuutushintaa. Ainakin osalla vakuutusyhtiöistä tupakoitsija maksaa kuukaudessa lähes tuplasumman tupakoimattomaan verrattuna.

Vakuutukseen voi ostaa myös lisäturvaa. Sitä voivat olla vaikkapa fysioterapeutin tai kiropraktikon kulut tai kotiavun palkkaamiskulut.

Vakavan sairauden turva on suurehko könttäsumma, jonka vakuutettu saa, jos vakuutusehdot täyttävä sairaus iskee. Voi ajatella, että vakavan sairauden turva on eräänlainen elinaikana lunastettu henkivakuutus. Sillä haetaan turvaa itselle ja perheelle.

— Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus, jos sairastut vakuutusehdoissa erikseen määriteltyyn sairauteen, sanoo FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vakuutusasiantuntija Marjo Ylönen.

Korvaussumma on kohtuullisen suuri, Ifissä 10 000—50 000 euroa, OP Pohjolalla 20 000—100 000 euroa. Korvauksen voi käyttää haluamallaan tavalla, eli rahasummaa ei ole pakko suunnata esimerkiksi hoitokulujen korvaamiseen.

Juha Rika

24933313.jpg

Korvaus vain ehdoissa määritellyistä sairauksista

Vakuutusyhtiöiden tarjoamissa tuotteissa on eroa muun muassa sen suhteen, mitä sairauksia vakuutus kattaa. Korvattavien sairauksien määrät vaihtelevat parista sairaudesta yli kymmeneen sairauteen vakuutuksesta riippuen.

— Eroja on myös vakuutusmäärien suhteen, Ylönen kertoo.

Vakuutuksen ehdot kannattaa siis lukea tarkkaan.

— Asiakkaalla saattaa olla vääriä käsityksiä vakuutusturvan laajuudesta. Vakavan sairauden vakuutukset korvaavat ainoastaan vakuutusehdoissa tarkoin määriteltyjä sairauksia. Jos oma sairaus ei täytä näitä vakuutusehdoissa määriteltyjä kriteereitä, korvausta ei makseta, Ylönen huomauttaa.

Vakuutettavan tehtävä terveysselvitys

Kun vakuutusta haetaan, vakuutusyhtiö pyytää asiakkaalta terveysselvityksen. Aiemmasta sairaudesta voidaan asettaa vakuutukseen rajoitus.

— Ikä ja vakuutuksenhakijan terveydentila yleensä vaikuttavat vakuutuksen myöntämiseen, FINEn Ylönen sanoo.

Ifissä vakuutuksen myöntämisikä on 15—59 vuotta. OP Pohjolan kautta haettavan vakavan sairauden turvan myöntää AXA, ja sen voi ottaa 18—59-vuotias.

Kiinnostus vakavan sairauden vakuutuksiin on kummassakin vakuutusyhtiössä tasaista.

— Asiakkaat ovat ymmärtäneet, että vakuutus kannattaa ottaa hyvissä ajoin. Vaikka jotkin yksittäiset sairaudet olisivat jo ilmenneet, se ei välttämättä estä koko vakuutuksen myöntämistä. Vakuutuksen voi saada tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevien muiden sairauksien ja tapaturmien varalle, Hanna Hartikainen sanoo.

Juha Rika

24933314.jpg

Ohituskaistoja hoitoon ei ole

THL:n ylilääkäri Sirkku Pikkujämsä näkee vakavan sairauden vakuutukset lähinnä taloudellista lisäturvaa tuovina. Esimerkiksi hoitoon pääsyyn ne eivät vaikuta.

— Melko turvallisella mielellä suomalaiset voivat elää ilmankin näitä vakuutuksia. Hoitoa ja sosiaaliturvaa saa, hän sanoo.

Suomessa vaikeimpien sairauksien hoito, kuten tehohoito, vaikeimpien syöpien operaatiot sekä vaativimmat ja kalleimmat syöpälääkehoidot, on keskitetty julkiselle puolelle ja siellä vielä tietyille keskuksille. Julkisella puolella on niistä myös paras osaaminen ja kokemus.

Myös vaikeimmat traumat ja kaikkien vaikeiden sairauksien komplikaatiot hoidetaan pääosin julkisella puolella.

— Julkiseen terveydenhuoltoon pääsyyn tai hoidon laatuun ei vakuutuksilla ole merkitystä. Ohituskaistoja ei ole. Vakavimpien sairauksien tutkimus ja hoito toteutuukin Suomessa varsin hyvin julkisella puolella ja erikoissairaanhoidossa, Pikkujämsä sanoo.

Pikkujämsä huomauttaa, että kenenkään vaikean sairauden hoito ei jää julkisella puolella maksujen vuoksi saamatta. Myös asiakas-, lääke- ja sairaalamaksuista voi saada tarvittaessa helpotusta.

Vakuutukset voivat Pikkujämsästä toimia lähinnä sairauden jälkeisen taloustilanteen turvaajina. Alue, jolla niistä voi hoidon näkökulmasta olla eniten hyötyä, on kuntoutus.

— Mikäli vakuutus sisältää myös vaativaa tai pitkäaikaista kuntoutusta, voi se tuoda laajemman palveluvalikoiman kuin mitä julkinen puoli tarjoaa. Näin se voi tuoda myös lisälaatua.

Kaksi esimerkkiä vakavan sairauden vakuutuksesta

If

Korvattavia sairauksia ja vammoja ovat syöpä, sydäninfarkti, aivoinfarkti tai aivoverenvuoto, MS-tauti, sydänleikkaus, aivojen hyvälaatuinen kasvain, motoneuronisairaus, vakava palovamma, aortta-aneurysma, aortan dissekoituma sekä elinsiirto. Korvaussumma on 10 000—50 000 euroa. Ifin mukaan kertakorvaus on verovapaata tuloa.

Vakuutus myönnetään 15—59 vuotiaille.

OP Pohjola

Vakavan sairauden turvan piiriin kuuluvat syöpä, sydäninfarkti, sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito, munuaisten vajaatoiminta, aivohalvaus, suuri elinsiirto, halvaus, MS-tauti, suuri palovamma, sokeus ja kooma. Vakuutus kattaa myös tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan sekä korvattavaan sairauteen tai tapaturmaan menehtymisen.

Korvaussumma on 20 000—100 000 euroa. Kertakorvaus on käytettävissä heti, kun korvattava sairaus on todettu.

OP Pohjolan kautta haettavan vakavan sairauden turvan myöntää AXA. Sen voi ottaa 18—59-vuotias.

Lähteet: If, OP Pohjola