Metsänhoitoyhdistys povaa Etelä-Savoon vilkasta puukaupan vuotta — Työpaikkoja syntyy myös metsäpalveluihin

Ennätysvuosi saattaa saada jatkoa toisella.

Mikko Kontti

Teollisuuden puunkäyttömäärät ovat nousseet, ja se näkyy metsissä.
Teollisuuden puunkäyttömäärät ovat nousseet, ja se näkyy metsissä.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ennakoi puukaupan käyvän maakunnassa vilkkaasti myös ensi vuonna

— Arvioimme toimialueemme yksityismetsien puun myyntimääräksi ensi vuonna 3,2 miljoonaa kuutiota. Tänä vuonna määrä näillä näkymin nousee jo ennätykselliseen 3,15 miljoonaan kuution, vertaa johtaja Petri Pajunen.

Kilpailu puusta on kiristynyt teollisuuden korkeiden puunkäyttömäärien johdosta.

Pajusen mukaan mikään ei viittaa siihen, että teollisuuden puun kysyntä hiljenisi, vaikkakin sahoilla saattaa ilmetä kausittaista suhdannevaihtelua.

Puun käyttöä Etelä-Savossa lisäävät Metsä Woodin Punkaharjun tehtaan ja Sahakuution investoinnit. Pajusen mukaan niitäkin suurempi kysyntävaikutus syntyisi siitä, jos Finnpulpin havusellutehdas Kuopioon toteutuu.

Myyntimäärä 3,2 miljoonaa kuutiota tarkoittaa 150 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 70 miljoonan euron urakointituloja yrittäjille.

Maakunnan metsätulot ovat näitä lukuja suuremmat, sillä yhdistyksen toimialue ei kata koko Etelä-Savoa.

Juvalla keskiviikkona syyskokouksensa pitänyt Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto sai myös kuulla, että puun kysyntä vaikuttaa palvelujen kysyntään.
Yhdistyksen nykyisen 34 metsäasiantuntija-alueen jatkoksi syntyy kolme uutta aluetta ja niihin kolme uutta työpaikkaa. Ne sijoittuvat Savonlinna–Enonkoski -alueelle, Mikkelin seudulle ja Juvan seudulle.

Iso osa yksityismetsien puusta lähtee liikkeelle metsänhoitoyhdistyksen laatiman puunmyyntisuunnitelman kautta. Yhdistyksen suunnittelutavoite on asetettu 2,1 miljoonaan kuutioon.

Toimeksiantoja leimikoiden myynnistä yhdistys tavoittelee 1,3 miljoonan kuution verran. Pajusen mukaan 37 prosenttia kaikista yksityismetsien puukaupoista myydään metsänhoitoyhdistyksen puukaupan toimeksiantopalvelun kautta.