Liike lisääntyy yhteistyön avulla - "Lähiliikuntapaikat aktivoivat ihmisiä"

Mikkelin kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi uudisti toimintatapojaan, jotta kaupunkilaisia voitaisiin palvella paremmin.

Jukka Laitinen

Pelaajat eri kulttuureista kohtasivat toisensa toukokuun alussa pelatussa turnauksessa Mikkelin Hänskissä.

Liikkumisen unelmavuoden kokeilu alkoi Mikkelissä lokakuun alussa viime vuonna. Mitä on muuttunut vai onko mitään? Mikkelin liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila uskoo, että Liikkumisen unelmavuoden kautta pystytään lisäämään kaupunkilaisten liikettä.

— Toivotaan, että liikunta näyttäytyisi enemmän kansalaistoimintana ja yhteistyönä, kuin pelkkänä suorittamisena. Liikunta ei ole enää muutaman innostuneen liikuntaseuran tai yksittäisen koulun tai liikuntapalveluiden asia, vaan se onkin yhtäkkiä kaikkien yhteisten tahojen asia, sanoo Mattila.

Liikkumisen unelmavuoden kokeilua on Mikkelissä toteutettu verkostotyön ja kokeilukulttuurin kautta, koska liikkeen lisääminen ei voi jäädä vain liikuntaseurojen tai Mikkelin kaupungin huolehdittavaksi asiaksi.

— Kun liikunta on eri tahojen ja ikäryhmien asia, meille voi syntyä uudenalaista toimintaa ja uudenlaisia käytäntöjä sellaiseen yhteistoimintaan ja yhteisöllisyyteen, mikä nyt sattuu pyörimään liikunnan ympärillä.

— Kaupungin kannalta se on mahdollisuus, että kaupunkilaiset järjestävät toimintaa ja tuottavat jotain ihan uutta.

Mikkelin kaupunki on vastannut liikkeen lisäämiseen muuttamalla työnkuviaan. Ohjatulle liikunnalle on ollut tarvetta ja sitä on myös jonkin verran lisätty. Kaupungin liikuntasuunnittelija Tiina Juholan aloittaessa työssään hänen työnkuvaansa muokattiin niin, että hän pystyy olemaan paremmin mukana tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä ja toimimaan erilaisissa verkostoissa.

— Arvokkuus on siinä, että mukaan on saatu tahoja, joita ei olisi aikaisemmin huomattu. Pystytään osallistumaan paremmin muiden järjestämiin juttuihin ja se on ihan uutta meille, sanoo Mattila.

— Jos tämä onnistuu, niin kuin näyttäisi että onnistuu, niin kyllä se tuottaa lisää liikettä mikkeliläisille.

Kaupunki on löytänyt myös uudenlaisia yhteistyötapoja seurojen kanssa. Mikkelin Latu kunnosti viime vuonna Kaihunlahdelle hyvän suosion saaneen luisteluradan.

— Se osoittautui toimivaksi käytännössä ja sitä aiotaan avustaa jossain muodossa ensi talvena, lupaa Mattila.

Liikkumisen unelmavuosi ei tuo lisää rahaa liikuntarakentamiseen, mutta Mattila toteaa, että sellaisten liikuntapaikkojen rakentaminen, mitkä ovat avoimia kaikille, jatkuu edelleen.

— Lähiliikuntapaikat aktivoivat ihmisiä, Urheilupuisto rakennetaan monipuolisempaan käyttöön. Skeittiparkki on taas nuorisokulttuurista kumpuavaa liikuntaa, jossa nuoret eivät tajua edes liikkuvansa siinä samalla, mutta se tuottaa kuitenkin liikettä hurjasti.

Mikkelissä toimivissa Liikkumisen unelmavuoden verkostoryhmissä on ollut mukana 350 ihmistä ja ryhmien toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa. Liikkumisen unelmavuoden kokeilujen kautta on syntynyt Unelmat liikkeelle –video, jonka avulla hyviä kokemuksia levitetään koko Suomeen. Vuonna 2017 vietetään valtakunnallisesti Unelmat liikkeelle –vuotta, jonka malli on tehty yhteistyössä Suomen valtakunnallisen liikuntajärjestön Valon kanssa.

Ville Niskanen

Ville Niskanen