Keskustalaiset ministerit Anu Vehviläinen ja Annika Saarikko: Leikkausten keskittämistä koskevassa selvityksessä ei löytynyt todisteita siitä, että keskittäminen vaarantaisi sairaaloiden päivystysvalmiutta

Ministerit esittävät, että paikallisiin tilanteisiin vielä perehdytään. Niin Mikkelin kuin Savonlinnan keskussairaalassa on pelätty, että leikkausten keskittäminen vaarantaisi niiden päivystyksen.

Tuija Pauhu

Toimitusministeristön kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sanoo, että keskittämisasetuksen vaikutuksia on katsottava tarkkaan.
Toimitusministeristön kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sanoo, että keskittämisasetuksen vaikutuksia on katsottava tarkkaan.

Keskusta on valmis arvioimaan erikoissairaanhoidon keskittämisasetusta hallitusneuvotteluissa osana sotea ja erikoissairaanhoidon kehittämistä. Näin kertoo Itä-Savolle toimitusministeristön kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.).

Vehviläisen mukaan tarkempia ulostuloja puolueelta ei näillä näkymin ole luvassa asiasta.

— Nyt on tärkeää katsoa tarkkaan asetuksen vaikutuksia, Vehviläinen vastaa Itä-Savolle.

Muun muassa Savonlinnan seudulla pelätään, että leikkausten keskittäminen vaarantaa päivystyksen ja koko sairaalan.

Vehviläinen julkaisi tiistaina yhdessä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa kannanoton, jossa he esittivät alueille lisää valtaa ja vastuuta työnjaon toteuttamiseen ja palvelujen turvaamiseen.

Kannanotto liittyi leikkaustoiminnan keskittämisen ja päivystystoiminnan yhteyttä koskevaan selvitykseen, jonka selvityshenkilö Olli-Pekka Lehtonen luovutti Saarikolle tiistaina.

Ministerit esittävät, että paikallisiin tilanteisiin perehdytään

Kannanotossaan ministerit toteavat muun muassa, että Suomessa tarvitaan riittävän kattava päivystävien sairaaloiden verkko ja että koko Suomessa pitää turvata riittävän laajuinen laadukas päivystys- ja leikkaustoiminta.

Ministerit toteavat että selvityksessä ei löytynyt todisteita siitä, että vaativien leikkausten määrällinen sääntely olisi yleisesti ottaen vaarantanut päivystysvalmiutta.

— Koska tällaisia paikallisia viestejä kuitenkin välitetään, esitämme että ongelmista raportoiviin paikallisiin tilanteisiin ministeriö perehtyy huolella vielä erikseen, ministerit kirjoittavat kannanotossaan.

Ministerit toteavat myös, että samalla kun yliopistollisille sairaanhoitopiireille annettaisiin lisää valtaa koko alueen erikoissairaanhoidossa, tulisi niille antaa myös vastuuta erikoissairaanhoidon palveluiden turvaamisesta kaikissa alueensa sairaaloissa

Uusimmat uutiset