Tilaajalle

Ehdokashaastattelu: Jarno Strengell sanoo syrjäytymisen ehkäisemisen parantavan sisäistä turvallisuutta — "Koulutustarjonta ja matkailun edistäminen ovat elinvoiman lähteitä"

Yksityisiin hoivayrityksiin liittyy Strengellin mielestä voiton tavoittelun ongelma.

Onni Ojala

Jarno Strengell kirjoitti taululle teesinsä.

Kansanedustajaehdokas Jarno Strengell (sd.), millä keinoilla alueellemme saadaan lisää elinvoimaa?
— Työllistämistä ja yrittämistä pitää edistää muun muassa ennakoivalla kaavoituksella. Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä. Elinvoiman kannalta myös koulutuspaikkojen säilyttäminen on tärkeää, on kyse sitten ammattikoulutuksesta, lukioista, ammattikorkeakoulusta tai yliopistokoulutuksesta. Koulutusmahdollisuuksiin voi eduskunnan kautta vaikuttaa merkittävästi.
— Myös matkailu ja vapaa-ajan asuminen ovat oleellisia keinoja. Meidän puhdasta luontoamme, vettä ja ruokaa pitää tuoda enemmän esiin juuri matkailun edistämiseksi.
Millaisia uusia keinoja käyttäisit maahanmuutosta aiheutuvien ongelmien kitkemiseen?
— Turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyä pitää nopeuttaa. Suomeen jäävien ulkomaalaisten kotouttamista pitää parantaa, jotta he pääsevät paremmin kiinni suomalaiseen kulttuuriin, koulutukseen ja työelämään. Ennen kaikkea on tärkeää, etteivät maahanmuuttajat joudu syrjäytyneeksi. Suomessa on jo alle 30-vuotiaiden ikäluokassa syrjäytymisvaarassa 70 000 ihmistä.
Miten taataan vanhustenhuoltoon riittävät resurssit ja valvonta?
— Lakiin tulee saada hoitajamitoitukseksi 0,7 hoidettavaa vanhusta kohti. Palvelusopimuksissa ostajan pitää parantaa valvontaa ja jo sopimuksen laatimisvaiheessa varmistaa riittävä osaaminen ja taustat. Nyt on käynyt ilmi, etteivät yksityiset yritykset ole tehneet sopimusten mukaisia työtehtäviä.
— Uskon, että vanhustenhuollossa valtion ja kuntien toimintana asiat ovat paremmin kunnossa. Yksityisten yritysten toiminnassa henkilöstömäärä yleensä pienenee ja säästö menee omistajille osinkoina.
Kuka ihminen on sinuun eniten vaikuttanut?
— Perhe sekä vanhemmat ja sisarukset. Läheiset ihmiset ovat tärkeitä. Se on hyvä muistaa arjen kiireiden keskellä.
Mitkä ovat Suomen turvallisuuden suurimmat uhkat?
— Suomella ei ole tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Hyvin hoidettu ulkopolitiikka vähentää uhkia ja konfliktien mahdollisuuksia. Varautua pitää kyberturvallisuuden vahvistamiseen ja muun muassa internetin virushyökkäyksiin. Yhteiskunta nojaa monella sektorilla tietoverkkoihin.
— Sisäisen uhkakuvan muodostaa ääriryhmien syntyminen, mitä voidaan ehkäistä torjumalla syrjäytymistä. Ulkomailta suurimman uhkan muodostaa ilmaston lämpeneminen, mikä voi laittaa liikkeelle ilmastopakolaisten aallon.
Olet Mikkelin kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa ensimmäistä kautta sekä lisäksi kirkkovaltuustossa ja useissa järjestötehtävissä. Oletko tyytyväinen saavutuksiisi?
— Olen tyytyväinen. Yhteistyöllä asioita on pystynyt viemään päätöksenteossa eteenpäin. Tekemiäni esityksiä ja aloitteita on kuunneltu, ja ne ovat usein myös edenneet. Paikallisten luottamustoimien lisäksi pidän erittäin arvokkaana ammattiliitossa hankittua 20 vuoden yhteistyökokemusta isojen asioiden hoidosta.
— Uskon lisäksi, että kilpaurheilutaustani tuo varmuutta ja pitkäjänteisyyttä eduskuntatyöhön.