Mielipide: Yhteistyö Pohjois-Savoon on toimivaa ja tuloksellista

Essoten sairaalapalvelujen ylilääkäri Heikki Laine kuvaa Länsi-Savossa julkaistussa kirjoituksessaan ongelmia yhteistyössä Pohjois-Savon ja KYS:n kanssa. Haluan kertoa Sosterin näkökulman eri sairaaloiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Laine kirjoittaa, että suurin osa kirurgiasta tuotetaan Sosterissa ostopalveluna. Tämä tieto on virheellinen. Vuonna 2019 kirurgisia toimenpiteitä oli 2 114 kpl, joista omat virkalääkärit tekivät 60 prosenttia. Yksikään kirurgian ostopalvelusopimuksista ei myöskään ole Laineen arvion mukainen. Ostopalvelulääkärit työskentelevät pääsääntöisesti muualla kuin KYS:ssa, pyrimme Sosterissa noudattamaan yhteisesti erva-alueella sovittua toimintamallia lääkärien liikkumisesta sairaaloiden välillä.

Mainittu anestesialääkäriyhteistyö Sosterin ja Essoten välillä oli toimivaa, mutta päättyi jo vuosia sitten. Nykyisellään yhteistyö kirurgiassa sairaaloiden välillä on kokonaisuudessaan pienimuotoista. Esimerkiksi vuonna 2019 Sosterin verisuonikirurgi kävi 125 työpäivää työssä MKS:ssa normaalivirkapalkalla yhteistyösopimuksella. Vastavuoroisesti Essotesta kävi gastrokirurgi 55 työpäivää ja verisuonikirurgi 2 työpäivää SKS:ssa, molemmat Laineen parjaamilla ostopalvelusopimuksilla, tahtotilaa sairaaloiden väliseen sopimukseen ei tässä kohtaa löytynyt. Hyvää ja toimivaa yhteistyötä on infektiolääkärin jo vuosia jatkunut yhteistyösopimus normaalein virkaehdoin. Muilla erikoisaloilla ei lääkäreiden työpanoksen vaihtoa ole mainittavasti viime vuosina tapahtunut.

Sairaalan toiminta on muutakin kuin kirurgista toimintaa, tämä tahtoo julkisessa keskustelussa unohtua keskittämisasetuksen ynnä muiden paljon julkisuutta saaneiden asioiden varastaessa päähuomion. Jopa kirurginen toiminta on paljon muuta leikkaussalissa tapahtuvan toiminnan lisäksi, vain noin 30 prosenttia kirurgisista potilaista päätyy leikkaushoitoon. Vähintään yhtä tärkeää on siis huolehtia muista sairaalatoimintaan ja päivystykseen liittyvistä resursseista, ja yhteistyömme KYS:n kanssa on ollut toimivaa ja tuloksellista, esimerkkinä yhteistyösopimukset kardiologiassa. KYS:n sydänkeskuksen apulaisylilääkäri, Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Antti Kivelä oli 50 prosentin virkasuhteessa Sosteriin noin puolen vuoden ajan ja KYS:n johtajaylilääkäri Antti Hedman tutustui toimintaamme tekemällä viime kesänä sijaisuuden lääkärinä sydänosastolla. Käsittääkseni myös MKS:ssa kardiologipulan ollessa pahimmillaan pallolaajennuspalvelut turvattiin yhteistyösopimuksella KYS:n kanssa.

Vuonna 2019 tehtiin selvitystyö koko erikoissairaanhoidon sulauttamisesta osaksi KYS:ia nykylainsäädännön voimassa ollessa. Tulos oli yksiselitteisesti tätä puoltava, raportti on luettavissa Sosterin verkkosivuilta . Silmätautien tiiviimpi yhteistyö on jo etenemässä.

Kriittinen menestystekijä terveydenhuollossa on osaava, motivoitunut henkilöstö. Lääkärirekrytointi on haastavaa koko erva-alueella, kuten Laine kirjoituksessaan mainitsee. Erityisen haasteellista se on Etelä-Savossa. Lääkäriliiton tilaston mukaan vuonna 2019 lääkäritiheys Sosterin alueella oli 2,0 lääkäriä/1 000 asukasta, Essoten alueella 2,2 ja Pohjois-Savon alueella 5,7. Pienet toimijat samankaltaisilla sairaaloiden profiileilla eivät yhdessäkään pysty houkuttelemaan nuoria erikois- tai erikoistuvia lääkäreitä. Lääkärit ovat yhä enemmän kiinnostuneita yliopistosairaalan mahdollisuuksista, muun muassa tutkimustyön yhdistämisestä muuhun työhön.

Olemalla osa Pohjois-Savon sotealuetta ja samalla KYS:ia mahdollistamme lääkäreille ja muulle henkilöstölle yksilölliset urapolut ja sitoutamme osaajat. Se on panostamista tulevaisuuteen ja sillä turvataan alueemme väestön tarvitsemat palvelut myös tulevaisuudessa. Siksi valintamme on Pohjois-Savo.

Jaana Luukkonen

Sosterin johtajaylilääkäri

Savonlinna